PROSEDUR DAN TATACARA PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN PELAJAR


i.                    Buang sekolah
1.1 Hukuman yang dikenakan keatas mana-mana murid yang didapti bersalah bersabit dengan mana-mana kategori salah laku berat selaras dengan “peraturan-peraturan pelajaran (disiplin sekolah 1959)
(cth salah laku berat)
1.2 Seseorang murid yang telah melakukan salahlaku atau tingkahlaku yang menggangu berulangkali dan didapati tidak berubah selepas tindakan memulihkannya diambil oleh pengetua atau tindakannya mendatangkan gangguan yang serius kepada murid-murid lain dan terhadap keseluruhan disiplin sekolah.
(contoh….
ii.                  Gantung sekolah

2.1 hukuman penggantungan merupakan satu arahan di mana seseorang murid itu dilarang dari memasuki kawaasan sekolah. Penggantungan adalah bersifat sementara dalam jangka masa tidak melebihi 14 hari persekolahan

2.2 dalam keadaan dimana seorang murid berkelakuan liar dan menggangu sehingga perlu diasingkan dari sekolah manakala menunggu hasil siasatan mengenai cara yang paling sesuai untuk menghadapinya, pengetua berkuasa mengarahkan penggantungan ini sehingga tidak lebih 14 hari

2.3 penggantungan yang dibuat kerana menunggu hasil siasatan hendaklah dibezakan ssebagai satu hukuman yang dijatuhkan oleh pengetua seperti peraturan 8,peraturan disiplin 1959….contoh..

2.4   dalam tempoh ini pihak sekolah hendaklah memberi peluang yang cukup untuk murid membuat penjelasan.
 

© Copyright Sepanjang hidup . All Rights Reserved.

Designed by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine

Blogger Template created by Deluxe Templates